Демонстрации

Обезмаслител ЕК-60

Съкратена версия

Демонстрация на почистващите свойства на Обезмаслител ЕК-60.

Експериментът е проведен върху следните повърхности – рифелна ламарина, стъкло, стара ръждясала черна ламарина, поцинкована ламарина и бетон, които замърсяваме с тежък нефт и прегоряло масло.

Опитът се проведе на открито, при температура на въздуха 3-4 градуса.

Обезмаслител ЕК-60

Разширена версия

Демонстрация на почистващите свойства на Обезмаслител ЕК-60.

Експериментът е проведен върху следните повърхности – рифелна ламарина, стъкло, стара ръждясала черна ламарина, поцинкована ламарина и бетон, които замърсяваме с тежък нефт и прегоряло масло.

Опитът се проведе на открито, при температура на въздуха 3-4 градуса.

Диелектричен обезмаслител ЕК-60

Демонстрация на почистващите свойства на Диелектричен обезмаслител ЕК-60.

Експериментът се проведе върху замърсени филтри от климатик, разположен в помещение, където се пуши. Уредът се ползва целогодишно, в зависимост от сезона – за отопление и за охлаждане.

След измиването, благодарение на антистатичния филм, който ЕК-60 образува, времето до следващо почистване се удължи тройно.

Вътрешно почистване на цистерна

Вътрешно почистване на част от площта на силно замърсена ЖП цистерна с Обезмаслител ЕК-60.

Резултатите се демонстрират по метода на „бялата кърпа“.

Измиването е извършено със специализирано мобилно професионално оборудване.

На записа ясно се виждат перфектни резултати.

Външно почистване на цистерна

Външно почистване на част от площта на силно замърсена ЖП цистерна с Обезмаслител ЕК-60.

Измиването е извършено със студена вода с помощта на специализирано мобилно професионално оборудване.

След измиването започнаха да се виждат отдавна изчезнали и забравени надписи отстрани на цистерната.

Ясно се вижда, че продукта не е агресивен към повърхностите, които се обработват.

Почистване на ресторантьорско оборудване

Използване на препарат ЕК-60 за почистване на силно замърсено с мазнини и нагар професионално ресторантьорско оборудване.

Почистване на фурна

Използване на Обезмаслител ЕК-60 за почистване на силно замърсена с мазнини и нагар домакинска фурна.