За фирмата

Тестове и протоколи

ИМПЕРИАЛ 21 ООД

КОРЕКТНОСТ. ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. ИНОВАТИВНОСТ.
Или за пътя от производството на хляб до грижата за природата и нейното опазване.

Златен трофей за качество

Фирма „Империал“ е създадена през 1921 година. Основни дейности на фирмата са били хотелиерство, мелничарство и производство на хляб. След 1944 година фирмата е национализирана, но 50 години по-късно – през 1994 година е възродена от внука на собственика – инж. Нурсес Лаз под името „Империал 21“.

Първоначално фирмата се занимава с производство и търговия на слънчогледови семена, използвани за храна на птици.

През 2006 година започва произвеждането и търговията с обелени слънчогледови семена, използвани в производството на хляб и пекарството.

През 2012 година фирма „Империал 21“ получава признание от Клубът на Лидерите в Бизнеса (Business Leaders Club) и бива наградена с 40тия Златен Международен Трофей за Качество (40th Golden International Trophy for Quality – New Millennium Award)- символ на коректността на фирмата и професионализма на служителите и.

Фирмата ще продължи да развива и разширява досегашната си дейност свързана с преработката и опаковка на различни видове слънчоглед.

През 1990 г. инж  Нурсес Лаз патентова разработка за органично почистване на метални повърхности от окалина и ръжди. През 1996 г. патентът е публикуван и регистриран в Международното патентно бюро. 

През 2000 г. екипа на инж. Лаз разработи и внедри биологично сходима с човешкото тяло бюгелна ортодонтска стомана за зъбопротезиране.

През 2006 г. екипът започна разработка за създаването на биоразградим и напълно екологичен и безвреден продукт ЕК-60 за обезмасляване и почистване на различни повърхности. През 2014 г. същият беше внесен за патентоване.

През 1980 г. инж. Лаз завършва Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр. София – специалност металургия на черните метали. През 1986 г. завършва Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София, специалност Икономическа оценка на щетите от човешката дейност и екология.

Инж. Лаз е внедрил в практиката следните технически иновации (1984 – 1991 г.):

  • заместване на твърдосплавни ролкови арматури с конструкционна стомана обработени за износоустойчивост чрез бориране (Стомана Перник)
  • разработка на собствена конструкция на дюзи за студено изтегляне (Стомана Перник)
  • разработване на методика за електронно определяне на усилията на валцуване за отделни профили (Металургпроект)
инж Нурсес Лаз
инж Нурсес Лаз

През 2014 г. с цел разширяване на дейността си, фирма „Империал 21“ ООД, закупи в Промишлена зона Юг, гр. Силистра промишлена площадка от 17000 кв. м. със закрита площ от 3200 кв.м. Целта на фирмата е през 2015 г. да организира модерно химическо производство на обезмасляващ и почистващ препарат ЕК-60 и други химически биоразградими и екологични продукти. 

От самото създаване на фирмата, в нея работи и един амбициозен екип – загрижен за природата и опазването и, който се занимава с експерименти, тестване и иновативни разработки свързани с екологията, под ръководството на самия управител – инж. Нурсес Лаз.

ЕК-60 е лична разработка на инж. Лаз и след близо 10 години на експерименти и тестване е достигнат перфектният състав, предлагащ възможно най-добрите резултати при оптимално съотношение на цена и качество.

Какво казват хората

“Досега не сме намерили приложение, за което този продукт да е неподходящ.”

Собственик на автомивка
гр. София