Обезмаслители от ИМПЕРИАЛ 21 ООД

Произвеждаме широка гама от обезмаслители, подходящи както за професионална употреба, така и за домашна употреба. Обезмаслител ЕК-60 и Диелектричен Обезмаслител са първите продукти, произведени от фирмата и са патентована разработка. Всички останали продукти се базират на основния състав на Обезмаслител ЕК-60, но формулата им е доразвита в зависимост от нуждите на клиентите и резултатите, които се стремим да постигнем.

Всички обезмаслители съдържат лесно биоразградими повърхностноактивни вещества и не са пожаро и взривоопасни.

Обезмаслителите  се предлагат в широка гама, за да задоволят всички нужди – почистват от леко омаслени до силно замърсени повърхности. Подходящи са за обезмасляване на всякакви повърхности от тежки масла, нефт, грес, растителни масла, животински мазнини и индустриални омаслявания.

За домашна употреба е предвиден Обезмаслител за дома, подходящ за почистване на силно замърсени и омаслени повърхности в дома, гаража и двора.

Има специално разработен продукт за Хранително-вкусовата промишленост, предвиден за почистване на всякакво оборудване, повърхности и съдове в ХВП и сферата – производствени бази и цехове, ресторанти, кафетерии, хотели, кетъринг фирми, заведения за бързо хранене и др.

За леката и тежка промишленост, за производствени предприятия, сервизи, автомивки, гаражи, бетонни и асфалтови площадки, паркинги са предвидени:

– Обезмаслител Супер концентрат

– Обезмаслител за бетон и асфалт

– Обезмаслител за сервизи и тежкотоварни коли

Превилният избор на препарат се прави на база вида на повърхностите, които ще се почистват, степента на замърсеност и характеристиките на замърсителите.

Препарати със специфична употреба:

– Обезмаслител за алуминий, мед и месинг – има силно обезмасляващо действие, без да влияее върху алуминиевите повърхности.

– Обезмаслител готов за употреба – предвиден е за употреба при обработка на неръждаема стомана, преди процесите ецване и пасивиране.

– Диелектричен обезмаслител – специфичен препарат, предвиден за употреба в областта на енергетиката.

– Обезмаслител за яхти и лодки – препаратът е част от серия почистващи средства, предвидени за поддържане и чистене на плавателни съдове, лодки и яхти.

Вижте всички обезмаслители