ПРЕПАРАТИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

С нашите продукти ЕК-60 и Nooil, ние Ви предлагаме комплексно решение за обработка на заваръчни шевове, обезмасляване от натрупани масла, грес и други петна, защита на неръждаемите повърхности и придаване на блясък.

Първо се почистват и обезмасляват повърхностите, второ се почистват заваръчните шевове (ецване), трето се извършва пасивиране (ако се налага) и четвърто се полират повърхностите. В резултат Вие получавате металически чисти, гладки и уеднаквени повърхности.

Биоразградимият обезмаслител готов за употреба е предназначен за почистване на машини, съоръжения, оборудване и повърхности от неръждаема стомана. Препаратът служи за почистване на масла, мазни остатъци и петна. Продуктът е биоразградим и напълно нетоксичен за микроорганизми. Почистената повърхност видимо се изсветлява и придобива равномерен светлосив метален блясък.

Наличието на пазара на препарати съдържащи смъртоносни суровини ни провокира да създадем продукт, който да е значително по-безопасен, същевременно високоефективен и осигурява бързо почистване, не е пожаро и взривоопасен. Въпреки това характеристиките на продукта изискват използване на защитна маска за дихателните пътища, защита на лицето и ръцете. Ецването е процес, който се използва за отстраняване обезцветяването на заварки, където съдържанието на хром е намаляло в резултат на термичната обработка.

Ако неръждаемата стомана е с добро качество, тя няма нужда от пасивиране. Обаче при изработката на сложни детайли, където повърхността се омаслява или търпи термична обработка, то тогава пасивирането е задължително, тъй като достъпа на кислорода до тези места е ограничен и има опасност  от възникване на корозия. Предлаганият от нас препарат за пасивиране на неръждаема стомана е готов за употреба, не е пожаро и взривоопасен.

Обезмаслителят за инокс има отлични почистващи качества и е антистатичен.  Той придава блясък на повърхностите от неръждаема стомана. След почистването, повърхностите остават идеално защитени и придобиват силен блясък.

Вижте всички

ПРЕПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Високоефективни препарати за почистване на повърхности, машини, детайли, уреди в хранително-вкусовата промишленост.

Серията препарати може да се ползва във всички сфери на ХВП – производствени цехове и фабрики, професионални кухни, ресторанти, кетеринг компании и др.

Продуктите са подходящи за почистване на всякакви повърхности и настилки, машини, оборудване.

В серията не се включва препарат с биоцидно действие.

Вижте всички

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА И НА СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Два специални препарата с изключително специфично предназначение и уникални свойства. Благодарение на диелектричните свойства на обезмаслителя могат да се поддържат и почистват всички видове електроизолатори във високоволтовата електроснабдителна мрежа, работещи под високо напрежение до 20 kV, а също така трансформатори, кабелни глави, кабелни обувки, шини в трафопостове, електрически изолатори на електролокомотиви, ел. табла и други. Също така могат да се почистят електродвигатели, абсорбатори и климатици (както външно така и филтрите им). След почистване на изолаторите с ЕК 60 се подобряват диелектричните им свойства. Върху почистеният изолатор се формира антистатичен микронен филм, който в зависимост от условията се запазва до 6 месеца. Диелектричният обезмаслител е биоразградим, екологичен, безвреден и нетоксичен за човека.

Препаратът за слънчеви панели е предназначен за почистване на слънчеви панели. За да бъдат ефективни и с добра производителност слънчевите панели трябва да се почистват редовно. С натрупването на прах и нечистотии се намалява полезното действие от абсорбирането на слънчевата енергия.

Вижте всички

ХОРЕКА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Почистващи препарати за хотели, ресторанти и кафенета. Можете да почистите различни замърсявания от всякакви повърхности с препаратите, които предлагаме, да изперете текстила, да освежите дамаските и да полирате дървените мебели и повърхности.

Препаратът за еталбонд е подходящ за почистване и полиране на еталбонд и алуминиеви повърхности – фасадни остъклявания, фасади от еталбонд и ПВЦ покрития. В препарата се съдържа антикорозионен агент, който предпазва покритията от корозия.

С препаратите за котлен камък можете да премахнете натрупания котлен камък от тръбопроводи, душове, батерии, фаянс. Препаратът изчиства фугите и повърхността от котлен камък и придава блясък на фаянсовите повърхности и батериите.

Всички неръждаеми повърхности ще бъдат идеално почистени с нашия препарат за инокс. Препаратът изсъхва бързо и оставя повърхностите блестящо чисти. Предназначен за почистване и полиране на професионално кухненско оборудване, хладилници, мивки, асансьори и повърхности от неръждаема стомана.

Течния универсален алкален перилен препарат концентрат е предназначен за бяло и  цветно пране и за почистване на дамаски. Препаратът НЕ съдържа фосфати, хлор и ензими.

Препаратът за фаянс е предназначен за почистване на фаянсови и теракотени повърхности. Почиства повърхностите и премахва наслагвания от котлен камък. Придава блясък на хромираните повърхности.

С препарата за дърво могат да се почистят всички дървени повърхности, мебели, маси, шкафове, подове. Препаратът почиства и освежава дървените повърхности, като ги запазва от въздействията на околната среда.

Вижте всички

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, АДМИНИСТРАТИВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕКТИ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Всички препарати са подходящи за ползване от фирми, които се занимават с професионално почистване на различни обекти. Серията препарати покрива всички видове повърхности, които са обект на почистване.

Вижте всички

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ ОТ ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Специална серия препарати за сериозни замърсявания от всякакви масла – нефт, грес, птработени двигателни масла и др, растителни и индустриални масла, животински мазнини.

Препаратите са с много силно действие – почистват бързо и ефективно. Всички препарати са концентриарни и се разреждат в зависимост от вида и степента на замърсеност, като в определни случаи може да се наложи да се позлват и директно в концентриран вид, когато замърсителите са тежки масла или са попили в повърхностите. При почистване на засъхнали и попили омаслявания трябва да се използват пароструйни апарати с висока температура на водата и налягане. Хубаво е предприятията да разполагат с препарати, които могат да се използват веднага при разливи и изтичане на мазнини върху повърхностите, което ще предотврати попиването на замърсителя и ще намали значително разходите за почистване.

Вижте всички